Nieuws

Vacature Oudercommissie lid

26/4/2018

Vacature

 

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meld u dan aan voor de vrijwillige functie van:

OUDERCOMMISSIELID m/v

 Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van de Dag van de Leidster, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie:
overlegt met de directrice; adviseert gevraagd en ongevraagd de directrice; bevordert goede en heldere informatie aan ouders; onderhoudt contacten met andere ouders; bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren; fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

Wij zoeken ouders die:
mee willen praten en beslissende; kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden; willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie; hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor ons kindercentrum; minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn

Wij bieden:

Inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid; administratieve ondersteuning; scholingsmogelijkheden

Nadere informatie kunt u inwinnen bij Sindy of bij de voorzitter van de oudercommissie van het Kölleke.