Inschrijven

Inschrijven is mogelijk vanaf 7 maanden voor de verwachtte geboorte datum van het kind.

De inschrijving gaat in vanaf de datum dat het inschrijfformulier bij de administratie is binnengekomen en de minimum leeftijd/zwangerschapsduur bereikt is.

Inschrijven kan via het inschrijfformulier.

Kinderdagverblijf ´t Kölleke hanteert de Algemene voorwaarden

volgens de Branche vereniging Kinderopvang.

 

Contactgegevens

Kinderdagverblijf ´t Kölleke
Driezeeg 20
5258 LE Middelrode

T 06-52617479
E info@kdvkolleke.nl

KvK: 50711008

Dagopvang
LRK: 160362659

Buitenschoolse opvang
LRK: 517707329

Openingstijden

maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 18.00

Plaatsingsbeleid

Het plaatsingsbeleid heeft niet alleen ten doel de beschikbare plaatsen eerlijk te verdelen. Een goed plaatsingsbeleid is ook van belang voor de kwaliteit van de kinderopvang. Een evenwichtig leeftijdsopbouw en continuïteit in de samenstelling van de groepen komt de kinderen ten goede.

 

 

icon-treintje Meer informatie? Download hier het Plaatsingsprotocol