Ons team

overons-team1

Sindy van Houtum

Mijn naam is Sindy van Houtum en ik ben geboren in 1983. Ik ben ik opgegroeid in Berlicum. Een echte Balkumse dus.

Na mijn opleiding voor onderwijsassistent ben ik aan het werk gegaan op een 3 plus groep in de kinderopvang.  Kinderen zijn spontaan, fantasierijk en staan open voor alles wat ze zien en horen. Geen één dag is het zelfde en elke leeftijdscategorie biedt weer andere mogelijkheden. Dit is voor mij een uitdaging en dat maakt mijn  werk als leidster zo leuk! Aandacht, vertrouwen, veiligheid en liefde voor een kind vind ik belangrijk voor mijn handelen als leidster.

In het grote bedrijf waar ik werkte kon ik deze aandacht niet goed geven aan de kinderen. Daarom heb ik in 2010 er voor gekozen om zelf een kinderdagverblijf te starten. Hiervoor heb ik nog een opleiding ondernemen gevolgd om deze droom te kunnen verwezenlijken. In februari 2011 heeft kinderdagverblijf ’t Kölleke dan ook zijn deuren geopend. Al 7 jaar werk ik met veel plezier op de werkvloer en zie het bedrijf positief groeien. In 2016 hebben we dan ook de mogelijkheid gekregen om een nieuwe BSO groep te starten.

Een leuke nieuwe uitdaging!

playingKristel

Kristel Kuipers

 

overons-team2

Lakmali Visser

Mijn naam is Lakmali Visser. Mijn roepnaam is Lakki. Dit is wat makkelijker voor de kinderen. Ik ben geboren in 1990 en thuiswonend in Veghel. Ik ben geadopteerd en kom uit Sri Lanka, een super mooi land met palmbomen en olifanten.

Mijn hobby's zijn stappen met vriendinnen en het verzorgen van etentjes. Daarnaast sport ik 3x in de week.

In de zomer 2015 heb ik mijn diploma pedagogisch medewerker niveau 3 behaald. Linda is een goeie vriendin van mij en zij vertelde mij dat ze nog een vaste invalskracht zochten. Zo ben ik bij Sindy terecht gekomen. Ik werk hier nu sinds juli 2015 en ik heb het hier super erg naar mijn zin.

Het werken met kinderen spreekt mij erg aan, omdat ze altijd vrolijk en zo eigenwijs kunnen zijn op hun eigen manier. 'T Kolleke vind ik een leuk kinderdagverblijf, omdat het kleinschalig is en zowel met kinderen als de ouders een goeie band mee opbouwt.

Groetjes Lakki

Onze visie

De ontwikkeling van het kind verloopt door een voortduren interactie tussen ouders (volwassenen), kind en de omgeving, waarbij het kind zelf een actieve inbreng heeft. Aanvankelijk brengt het kind zijn aangeboren eigenschappen (constitutie, temperament) mee en de ouder (volwassene) zijn of haar aangeboren eigenschappen plus de levenservaring tot nu toe. Hoe langer zij met elkaar omgaan, des te meer ervaring zich met elkaar verweeft met die aanvankelijke inbreng. Niet alleen het samenspel tussen ouder en kind, maar ook de leefsituatie waarin beiden zich bevinden speelt een rol.

Kinderopvang ‘t Kölleke biedt dagopvang en BSO (0t/m13) in groepsverband. Dit impliceert dat wij streven naar een balans in de groep, in de zin van het algemeen belang en de belangen en behoeften van het individuele kind. Elk kind is uniek in aanleg en aard. Ieder kind ontwikkelt zich op eigen wijze en in eigen tempo. ’t Kölleke heeft respect voor de eigenheid van ieder kind en de gezinssituatie en probeert hier zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Wij streven naar het creëren van een situatie waarin het kind zich optimaal kan ontplooien en ontwikkelen in een omgeving die stimuleert. Hierbij spelen veiligheid, gezelligheid, grenzen zoeken en stellen, regels en geborgenheid een grote rol. ’t Kölleke biedt een gestructureerde aanpak waarbij overdracht van waarden en normen, naarmate het kind ouder wordt een steeds belangrijker factor wordt in de handelswijze.

Aandacht, hulp, begeleiding en liefde zijn nodig om het kind lichamelijk weerbaar en geestelijk zelfstandig te laten worden. Ieder kind moet in het ontwikkelen van zijn mogelijkheden en talenten worden begeleid en ondersteund. Daarbij moet men rekening houden met de eigenheid van elk kind. In elke ontwikkelingsfase heeft het kind recht op respect voor wat het is en al kan.

 Er moet niet naar een vooropgezet einddoel gestreefd en gevormd worden. Een veilige gehechtheid is de basis voor zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Een goed voorbeeld en duidelijkheid in spreken en handelen is belangrijk voor de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid. Het basisvertrouwen is nodig om het kind zich veilig te laten voelen zodat het onbevangen de wereld kan gaan ontdekken.

 

 

icon-treintjeBeleidsplan 2017 - 2019

 

 

  • Ontwikkeling staat centraal
  • omgaan met elkaar
  • Veilig spelen
  • grenzen zoeken en stellen
  • overdracht van waarden en normen

Beleid

Bij ´t Kölleke moeten kinderen zich op hun gemak voelen en helemaal zichzelf kunnen zijn.
Wij vinden een warme en huiselijke sfeer erg belangrijk. Bij ´t Kölleke moeten kinderen zich op hun gemak voelen
en helemaal zichzelf kunnen zijn. Wij vinden een warme en huiselijke sfeer erg belangrijk.
Bij ´t Kölleke moeten kinderen zich op hun gemak voelen en helemaal zichzelf kunnen zijn.
Wij vinden een warme en huiselijke sfeer erg belangrijk.

 

Download hier ons pedagogisch beleid en het GGD inspectierapport.

GGD inspectierapport Dagopvang         Inspectierapport BSO

Beleidsplan 2017 - 2019