Opvangmogelijkheden

Kinderopvang bruto  € 8.17 per uur

Wij bieden de volgende opvangmogelijkheden aan:

Zie ook onze paketten 2020 folder 

Hele dag opvang:
7.30 - 18.00

Halve dagopvang:
7.30 - 12.45
12.45 - 18.00

Buitenschoolse opvang
Maandag t/m vrijdag 

 

 

 

icon-treintjeMeer informatie?
Download pedagogsich beleid
of neem CONTACT met ons op.

Wat kost de kinderopvang voor u?

 Wat betekent een BRUTO uurprijs van € 8,17 voor u? Precies..., helemaal niets. Je krijgt  van de overheid de kinderopvangtoeslag terug... Het draait erom wat u NETTO moeten betalen voor de kinderopvang. En dit is voor iedere ouder verschillend.

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang.
De Belastingdienst vergoedt een groot deel van de kinderopvangkosten. Wat u uiteindelijk 
netto betaalt voor kinderopvang hangt dus af van de hoogte van de kinderopvangtoeslag die u ontvangt. De hoogte van de toeslag is weer afhankelijk van het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang, van uw belastbaar inkomen en het aantal uren dat u werkzaam bent.

Om een indicatie te krijgen van de netto maandkosten voor de kinderopvang, heeft 
‘t Kölleke een handige rekentool ontwikkeld.

ouderinfo-verzekering

Rekentool

 

 

ouderinfo-vlinder

Voor- en vroegschoolse educatie

VVE (voor- en vroegschoolse educatie is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jongen kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. Het ontwikkelingsgerichte activeiten aanbod in 't Kölleke komt tot stand met de methode Uk en Puk. Zo zorgt 't Kölleke ervoor dat alle kinderen voorbereid naar de basisschool kunnen.

Hoe werkt VVE dan?
VVE werkt met thema's die aansluitn bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen

De voordelen van VVE

  • draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen;
  • zorgt voor een vlotte start op de basisschool;
  • heeft oog voor de behoeftes van ieder kind;
  • geeft meer zicht op en speelt beter in op ontwikkelingsachterstanden van kinderen

VVE volgens landelijk vastgestelde methode

De gemeente is verantwoordelijk voor het voorschoolse deel van VVE. Soms subsidieert de gemeente een landelijk vastgestelde methode. Kinderen die risico lopen op een onderwijsachterstand kunnen dan een aanvullende VVE-indicatie krijgen. Dit bekent dat zij het advies krijgen extra dagdelen naar het peuterarrangement (VVE) te komen.

 

 

Oudercommissie

Beste ouder(s),
’t Kölleke heeft een oudercommissie!

De Wet Kinderopvang verplicht elke kinderopvang ondernemer om voor zijn/haar kindercentrum een oudercommissie in te stellen. Deze wet geeft ouders, via de oudercommissie, gevraagd en ongevraagd adviesrecht over tal van onderwerpen bij de betreffende kinderopvang.
Als oudercommissie doen wij ons uiterste best om u, als ouder, te vertegenwoordigen. We denken mee met ’t Kölleke over o.a. kwaliteit, personeelsbeleid en groepsindeling. We worden gevraagd te adviseren als ’t Kölleke zaken wil veranderen die op jou of je kinderen van invloed zijn.

We willen in de toekomst ook activiteiten organiseren. Hierbij kun je denken aan een ouderavond, waarbij ouders elkaar kunnen leren kennen, of een keer lekker barbecuen in de zomer. Ook sturen we, namens alle ouders, een bloemetje of taartje als er een goede reden is om een medewerker in het zonnetje te zetten.
Heb je zelf een goed idee, bijvoorbeeld voor een activiteit of over iets anders bij het kinderdagverblijf, heb je een klacht en zoek je bemiddeling richting de leiding, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn ook altijd op zoek naar ouders die actief (als lid of anders) betrokken willen worden bij de oudercommissie. Onze vergaderingen mogen altijd worden bijgewoond.

Informatie over de oudercommissie zoals data en notulen van vergaderingen, de actieve leden, over BOinK (Branche vereniging Ouders in Kinderopvang) en andere zaken die u als ouder aan gaan, zijn in het kinderdagverblijf beschikbaar.

Ons e-mail adres voor contact: oc@kdvkolleke.nl

Namens de oudercommissie,
Susanne Beugels,  Sabrina van de Rakt en

Wanneer je gebruik maakt van kinderopvang hoef je niet alles zelf te betalen. Je hebt namelijk recht op kinderopvangtoeslag. Deze kinderopvangtoeslag is een financiële tegemoetkoming, betaald door de overheid. Op toeslagen.nl kun je zelf berekenen wat je eigen bijdrage zal zijn. 

icon-treintje toeslagen.nl

Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag, dan kun je bij de Gemeente Sint-Michielsgestel een tegemoetkoming aanvragen in de kosten. Je dient daarvoor onderstaand registratieformulier volledig in te vullen en met de juiste inkomstengegevens in te leveren bij Kinderopvang 't Kölleke. Deze tegemoetkoming vanuit de gemeente geldt alleen voor de Peuteropvang. (vraag naar de voorwaarden)

icon-treintje subsidie peuteropvang

 

 

ouderinfo-jongetje